top of page

Over mij

Welkom bij Groei! Ik ben Eva en ben het gezicht achter Groei!
Mijn verhaal startte al in de Chiro, niets fijner dan op zondag kinderen en jongeren zien openbloeien in de jeugdbeweging. Zichzelf ontplooien, zichzelf mogen zijn, de grenzen opzoeken, groeien! Ik besefte al snel dat ik hier gelukkig van werd. Ik ging Psychologie studeren aan de Ugent en studeerde af als Educatieve master in de gedragswetenschappen. Want het verschil maken voor kinderen en jongeren dat kan je nog altijd het best op de plek waar ze het meest van hun tijd doorbrengen namelijk op school. Na mijn afstuderen koos ik voor een ondersteuningsteam (met het nieuwe decreet, het leersteuncentrum) 

om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te helpen bij eventuele problematieken.

Hier kreeg ik de kans om verschillende scholen te leren kennen en een variatie aan leerlingen, en probeer ik het verschil te  maken voor leerlingen met ASS, leerstoornissen, taalproblematieken, ...

Ik ging me al snel verdiepen in ASS en volgde het postgraduaat Autisme aan de Karel de Grote Hogeschool.
In de praktijk zien we echter dat er één groep leerlingen is die regelmatig uit de boot valt als het op zorg aankomt, nl. de cognitief sterk functionerende leerlingen. Deze leerlingen hebben momenteel nog geen recht op ondersteuning vanuit het leersteuncentrum. Ik zag in de klassen dat er ook heel veel van de zorguren ging naar de leerlingen die cognitief misschien net iets zwakker zijn. Want leerlingen die cognitief sterk zijn die hebben toch geen extra hulp nodig? "Die kunnen het toch al?" Dat krijg je vaak te horen. Maar niets is minder waar natuurlijk, in de cijfers zien we immers dat net bij deze groep kinderen schoolmoeheid en uitval zeer hoog ligt. Daarom ging ik mezelf verder verdiepen in dit onderwerp en volgde zowel de "verdiepingsopleiding" als "de expertopleiding" bij Hoogbloeier. 

Momenteel werk ik ook rond faalangst en volg ik het Faalangst Warrior-traject bij 't Zonnekind. 

 

Opleiding:

  • Educatieve master in de gedragswetenschappen - UGent

  • Postgraduaat Autisme - Karel de Grote Hogeschool

  • Verdiepingsopleiding en expertopleiding - Hoogbloeier

  • Faalangst Warrior - 't Zonnekind

image0.jpeg
bottom of page